Brazilci od povezanost s majkom grad u potrazi za mladoženje Mojoj planeti

Činjenica da u gradu je nastanjeno uglavnom od suprotnog spola. I skoro dame ostario dvadeset da trideset-pet godina, objavio je potraga za srodna duša. Mladi ljudi na do doba poslao da drugih gradova, i one žene koje su udate, njihovi muževi posjetu samo vikendom. Jedini ljudi kojima smo očekivali da nađemo ili su već u braku, ili našu porodicu, rekao -godišnji građanin Nelma Fernandez. Sve san zaljubiti i udati Ali mi se sviđa da živim ovde, a niko ne želi da odem, da pronađu njenog muža, neobičan nagodbu se pojavio u stoljeća. Njen osnivač, Maria Senorina de Lima, bio je…